Affärsidé

 

Erbjuda projekteffektivitet genom att leverera projektledningstjänster med teknik- och verksamhetsbredd samt kortare projektutbildningar, såsom projektdeltagarutbildning.

ForsCons tjänsteutbud

Inom industrin arbetar man idag väldigt traditionellt med IT och Automations som olika verksamhetsområden. ForsCon kan erbjuda kompetens på båda dessa områden.

ForsCon har följande huvudområden som vi fokuserar vår verksamhet kring.


- Projektledning

- Verksamhets utveckling

- Inköp och projektupphandling

- Utbildning

Kompetens inom

- ISO 15926 och internationella standarder inom strukturerat anläggningsdata

- Industriell Interoperabilitet se www.seiia.se

- IFS Applications


Verksamhetsinriktning

Att utifrån kundens förutsättningar och företagskultur lyfta fram vikten av kommunikation i organisationen. Vara en lyhörd resurs som kan se förändrings- och förbättringsmöjligheter i företagets organisation, och på ett konstruktivt sätt framföra synpunkter och förslag. Agera mentor och projektledare i olika faser av projektverksamheter. Inta olika roller beroende på kundens behov och organisation. Vara delaktig vid riskanalys och projektuppstart. Sprida kunskap och erfarenhet i form av kundspecifika och schemalagda projektutbildningar.

  • Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

  • Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

ELEKTRONIK


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här. Om du drar texten flyttas stycket på sidan.

  • Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

  • Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

VÅR PROCESS

01.


Underrubriktext


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


02.


Underrubriktext


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


03.


Underrubriktext


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


04.


Underrubriktext


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


KONTAKTA OSS NU FÖR EN GRATIS OFFERT PÅ DITT PROJEKT