Forscon-utan-tag.gif
Företaget Verksamhet Kontakt

Verksamhetsinriktning

Att utifrån kundens förutsättningar och företagskultur lyfta fram vikten av kommunikation i organisationen.

Vara en lyhörd resurs som kan se förändrings- och förbättringsmöjligheter i företagets organisation, och på ett konstruktivt sätt framföra synpunkter och förslag.

Agera mentor och projektledare i olika faser av projektverksamheter.

Inta olika roller beroende på kundens behov och organisation.

Vara delaktig vid riskanalys och projektuppstart

Sprida kunskap och erfarenhet i form av kundspecifika och schemalagda projektutbildningar.

Copyright 2010 Your Company